Vigo, Marta, Secció d'Antropologia, Departament de Biologia Animal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, España