Gallart, F, Institut de Ciències de la Terra "Jaume Almera" (C.S.I.C), España